Tiết 05: Chủ đề Phương tiện giao thông – Ôn tập, làm quen với Toán

29/05/2018

Các thẻ ELM được sử dụng trong tiết học là:
► EL 48 – Bingo.
► EM 52 – Trộn lẫn, trộn lẫn.
► EM 25 – Chị gió nói.
-------------------------------------------------------------------------
- Fanpage: https://www.facebook.com/elmvietnam/
- Youtube Channel: https://www.youtube.com/elmvietnam/
- Website: https://elm-vietnam.edu.vn/
-------------------------------------------------------------------------

những video liên quan
© 2018 Save the Children