Tiết 04: Chủ đề Ngành nghề - Làm quen văn học, đọc truyện tương tác “Mỗi người một việc”

29/05/2018

Các thẻ ELM được sử dụng trong tiết học là:
► EL 6 – Điều gì xảy ra tiếp theo.
► EL 5 – Hộp kể chuyện 1.
► EL 2 – Tôi nhìn thấy.
-------------------------------------------------------------------------
- Fanpage: https://www.facebook.com/elmvietnam/
- Youtube Channel: https://www.youtube.com/elmvietnam/
- Website: https://elm-vietnam.edu.vn/
-------------------------------------------------------------------------

những video liên quan
© 2018 Save the Children