Tiết 03: Chủ đề Ngành nghề - Làm quen với chữ cái

29/05/2018

Các thẻ ELM được sử dụng trong tiết học là:
► EL 43 – Chữ cái biến mất
► EL 48 – Bingo
► EL 28 – Trò chơi nhảy vào ô
-------------------------------------------------------------------------
- Fanpage: https://www.facebook.com/elmvietnam/
- Youtube Channel: https://www.youtube.com/elmvietnam/
- Website: https://elm-vietnam.edu.vn/
-------------------------------------------------------------------------

những video liên quan
© 2018 Save the Children