Tiết 02: Chủ đề Gia đình – Làm quen với các hình

29/05/2018

Các thẻ ELM được sử dụng trong tiết học là:
► EM 30 – Tờ giấy ảo thuật.
► EM 47 – Tạo hình bằng que.
► EM 29 – Tạo hình
-------------------------------------------------------------------------
- Fanpage: https://www.facebook.com/elmvietnam/
- Youtube Channel: https://www.youtube.com/elmvietnam/
- Website: https://elm-vietnam.edu.vn/
-------------------------------------------------------------------------

những video liên quan
© 2018 Save the Children