Tiết 01: Chủ đề Thế giới thực vật – Dạy trẻ sắp xếp ba đội tượng theo quy tắc

24/05/2018

Các thẻ ELM được sử dụng trong tiết học là:
► EM 16 – Tự xếp mẫu.
► EM 53 – Hãy chuyển động.
► EM 17 – Xếp mẫu bằng bàn tay, bàn chân.
-------------------------------------------------------------------------
- Fanpage: https://www.facebook.com/elmvietnam/
- Youtube Channel: https://www.youtube.com/elmvietnam/
- Website: https://elm-vietnam.edu.vn/
-------------------------------------------------------------------------

những video liên quan
© 2018 Save the Children