Chuyên đề 2: PHÁT TRIỂN MỘT SỐ KỸ NĂNG BAN ĐẦU VỀ ĐỌC VIẾT CHO TRẺ KHUYẾT TẬT LỨA TUỔI MẪU GIÁO THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA BỘ CÔNG CỤ ELM
Chuyên đề ELM Chuyên đề 2: PHÁT TRIỂN MỘT SỐ KỸ NĂNG BAN ĐẦU VỀ ĐỌC VIẾT CHO TRẺ KHUYẾT TẬT LỨA TUỔI MẪU GIÁO THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA BỘ CÔNG CỤ ELM
THÔNG TIN SÁCH
Tác giả : PGS.TS Bùi Thị Lâm, TS. Hoàng Thị Nho, TS. Cù Thị Thủy, Ths. Nguyễn Thị Cẩm Bích, TS. Nguyễn Thị Thanh Hương
Thể loại : Chuyên đề ELM
Lượt xem : 1770
TẢI FILE PDF
© 2018 Save the Children