Chuyên đề 1: PHÁT TRIỂN MỘT SỐ KỸ NĂNG BAN ĐẦU VỀ ĐỌC VIẾT CHO TRẺ MẪU GIÁO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA BỘ CÔNG CỤ ELM
Chuyên đề ELM Chuyên đề 1: PHÁT TRIỂN MỘT SỐ KỸ NĂNG BAN ĐẦU VỀ ĐỌC VIẾT CHO TRẺ MẪU GIÁO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA BỘ CÔNG CỤ ELM
THÔNG TIN SÁCH
Tác giả : PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Trinh, TS. Trương Kim Oanh, ThS. Vũ Thị Ngọc Minh, ThS. Nguyễn Thị Bích Thảo, ThS. Nguyễn Thị Thương Thương
Thể loại : Chuyên đề ELM
Lượt xem : 2334
TẢI FILE PDF
© 2018 Save the Children