Cuốn 5: Tập huấn tình nguyện viên cốt cán
Bộ công cụ ELM Cuốn 5: Tập huấn tình nguyện viên cốt cán
THÔNG TIN SÁCH
Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Giang
Thể loại : Sách dạy ELM
Lượt xem : 1509
TẢI FILE PDF
bạn có thể quan tâm
Cuốn 1: Giới thiệu tổng quan
Cuốn 1: Giới thiệu tổng quan

Biết chữ, hay quá trình trở thành người biết đọc, biết viết được bắt đầu ngay từ những…

Cuốn 2: Tập huấn giáo viên cốt cán
Cuốn 2: Tập huấn giáo viên cốt cán

Khoá tập huấn giáo viên cốt cán nhằm cung cấp một cách có hệ thống và hiệu quả…

Cuốn 3: Tài liệu tập huấn giáo viên
Cuốn 3: Tài liệu tập huấn giáo viên

Khoá tập huấn này nhằm cung cấp hệ thống kiến thức, kỹ năng cho giáo viên về tổ…

Cuốn 4: Thẻ hoạt động giáo viên - Đọc Viết
Cuốn 4: Thẻ hoạt động giáo viên - Đọc Viết

Mọi trẻ em đều có thể học! Hoạt động trong chương trình hỗ trợ trẻ mầm non làm…

Cuốn 6: Tập huấn tình nguyện viên
Cuốn 6: Tập huấn tình nguyện viên

Hợp phần hỗ trợ trẻ mầm non làm quen với đọc viết và toán (ELM) tại nhà gồm…

Cuốn 7: Thẻ hướng dẫn dành cho cha mẹ
Cuốn 7: Thẻ hướng dẫn dành cho cha mẹ

Đây là ngân hàng các trò chơi làm quen với đọc viết và toán đơn giản mà cha…

© 2018 Save the Children