Bộ công cụ ELM Cuốn 1: Giới thiệu tổng quan

Biết chữ, hay quá trình trở thành người biết đọc, biết viết được bắt đầu ngay từ những năm tháng đầu đời của trẻ. Mặc dù trẻ mầm non chưa biết đọc và viết nhưng những kĩ năng để có thể đọc, viết sau này đang được hình thành (được gọi là giai đoạn tiền đọc viết hay làm quen với đọc viết). Tương tự, từ trước khi trẻ học cách cộng, trừ, nhân, chia và đếm đến một trăm, trẻ đã làm quen với rất nhiều khái niệm sơ đẳng về toán (hay làm quen với toán).

Bộ công cụ ELM Cuốn 2: Tập huấn giáo viên cốt cán

Khoá tập huấn giáo viên cốt cán nhằm cung cấp một cách có hệ thống và hiệu quả kiến thức, kĩ năng giúp học viên có thể trở thành giáo viên cốt cán và thực hiện tập huấn lại cho các giáo viên khác về tổ chức các hoạt động hỗ trợ trẻ em làm quen với đọc viết và toán ở trường mầm non.

Cuốn 3: Tài liệu tập huấn giáo viên

Cuốn 3: Tài liệu tập huấn giáo viên

Khoá tập huấn này nhằm cung cấp hệ thống kiến thức, kỹ năng cho giáo viên về tổ chức các hoạt động hỗ trợ trẻ mầm non làm quen với đọc viết và toán phù…

Đọc ngay
Cuốn 4: Thẻ hoạt động giáo viên - Đọc Viết

Cuốn 4: Thẻ hoạt động giáo viên - Đọc Viết

Đọc ngay
Cuốn 5: Tập huấn tình nguyện viên cốt cán

Cuốn 5: Tập huấn tình nguyện viên cốt cán

Đọc ngay
Cuốn 6: Tập huấn tình nguyện viên

Cuốn 6: Tập huấn tình nguyện viên

Đọc ngay
Cuốn 7: Thẻ hướng dẫn dành cho cha mẹ

Cuốn 7: Thẻ hướng dẫn dành cho cha mẹ

Đọc ngay
© 2018 Save the Children